Coaching - to nie zabawa! To skuteczne narzędzia pracy z drugim człowiekiem - pracy w wielu obszarach życia, która daje realne efekty!
Wybieraj sprawdzonych i kompetentnych specjalistów!  


Jak wybrać profesjonalnego coacha? – wg International Coach Federation (ICF), największej na świecie organizacji coachingowej zrzeszającej profesjonalnych coachów

Przy wyborze coacha należy kierować się m.in.:

  • standardami, w jakich coach pracuje (kompetencje i kodeks etyczny)
  • doświadczeniem coachingowym
  • aktualną przynależnością do organizacji coachingowych potwierdzającą kompetencje zawodowe coacha
  • jego postawą i emanującym zaufaniem
  • coach ICF zobowiązany jest do nieustannego rozwoju
  • na stronie ICF Global oraz ICF Polska są profile akredytowanych coachów, jako godne polecenia osoby, które prowadzą usługi coachingowe w oparciu o światowe standardy
  • najczęściej pierwsze spotkanie około 30 min jest sesją pro bono, należy ją więc wykorzystać na sprawdzenie, czy właśnie ten coach jest właściwą osobą dla Ciebie

[Źródło: https://icf.org.pl/]Czym jest akredytacja ICF?

Akredytacja (ang. credential) ICF jest dla coacha potwierdzeniem kompetencji zawodowych, a dla jego Klientów stanowi gwarancję profesjonalizmu, etyki i wiarygodności coacha.

[Źródło: https://icf.org.pl/]


Rozwój – ważna sprawa!

„Wspieramy rozwój i osiąganie przez naszych Klientów wyjątkowych rezultatów w ich życiu, pracy, karierze i organizacji. Możemy to robić jedynie poprzez nasz własny rozwój i chęć uczenia się. Nieustająco i z pełnym zaangażowaniem rozwijamy nasze kompetencje, umiejętności i podejście. Oznacza to także, że jesteśmy otwarci na wszelkie nowe idee, które mogą wspierać naszych Klientów”.

[Źródło: https://icf.org.pl/o-icf/wartosci-icf-polska/]

Powyższa definicja jednej z wartości ICF Global i Polska – Rozwoju – prezentuje, jak ważne w pracy coacha są: nieustanny rozwój, podnoszenie kompetencji i umiejętności oraz otwartość umysłu. Służą one nie tylko nam-coachom, ale przede wszystkim naszym Klientom. Rozwój budowany na solidnych fundamentach jest wartością nieocenioną. Dlatego utożsamiając się z wartościami i standardami etycznymi ICF (International Coach Federation) w swojej pracy i życiu codziennym coach powinien podążać ścieżką możliwości rozwojowych. Potwierdzeniem tego są między innymi uzyskane certyfikacje i akredytacje, członkostwa w organizacjach wspierających Rozwój i Coaching oraz aktywna działalność w obszarze Coachingu i pracy z Człowiekiem.


Jest coś jeszcze...

Wiedza, umiejętności, ciągły rozwój, doświadczenie… oraz potwierdzenia tego w postaci certyfikacji i akredytacji są bardzo, bardzo ważne (zarówno dla Klienta, jak również samego coacha), ale jest coś jeszcze!
Coaching jest to praca z drugim człowiekiem! –  a to coś więcej, niżeli posiadana wiedza, uprawnienia czy „dokumenty” potwierdzające powyższe.

To RELACJA z DRUGIM CZŁOWIEKIEM; SZACUNEK w stosunku do DRUGIEGO CZŁOWIEKA; CHĘCI i ZAANGAŻOWANIE, w to co robimy jako coachowie i ludzie.
To WIARA W DRUGĄ OSOBĘ, w JEGO MOŻLIWOŚCI i to, że POSIADA NIESAMOWITY POTENCJAŁ, który może w sobie zobaczyć i wydobyć, jeśli tylko zechce.
To SPOJRZENIE NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA i dostrzeżenie w nim PIĘKNEJ ISTOTY, która jest INDYWIDUALNOŚCIĄ!
To P A S J A ! –  czyli coś więcej… coś, co widać i czuć!
Zapewne wiesz, co mam na myśli 🙂

Można być specjalistą i SPECJALISTĄ Z PASJĄ! Tyczy się to oczywiście każdej dziedziny w naszym życiu i wykonywanego zawodu.


Pod tym się podpisuję! – Paula Kuczkowska – Coach z pasją i pełną świadomością tego, kim jesteśmy oraz czym jest nasza praca!!!

Kategoria:BlogTagi:, , , , , ,