Już niedługo rusza w kolejnych szkołach nasza inicjatywa non-profit z zakresu Doradztwa zawodowego dla młodzieży na bazie Coachingu, która jest hybrydą dwóch uzupełniających się działań naszej firmy:
projektu wspierającego przedsiębiorczość „Smart-Up
oraz
działalności coachingowej “LBC – Life & Business Coaching
W ramach naszej inicjatywy zaproponowaliśmy wybranym szkołom współpracę mającą na celu wsparcie młodych ludzi w ich holistycznym rozwoju. Współpraca wzbogaca odbywające się w szkole zajęcia doradztwa zawodowego i/lub godzin wychowawczych o dwa dodatkowe spotkania o tematyce:
  • I spotkanie: „Przedsiębiorczość i kreatywność” w ramach projektu „Smart-Up”
  • II spotkanie: „Rozwiń Swój Potencjał” – warsztaty rozwoju osobistego na bazie Coachingu.

DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY NA BAZIE COACHINGU

Doradztwo Zawodowe i Coaching to dwie różne dziedziny, które mają jednak wspólny mianownik – cel, którym jest wsparcie młodego człowieka w jego rozwoju, wyznaczeniu kierunku, wydobyciu potencjału. Coraz częściej połączenie Doradztwa Zawodowego i Coachingu w systemie edukacji okazuje się być skuteczną (gdyż „szytą na miarę”) metodą holistycznego rozwoju uczniów oraz wyznaczania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Coaching, czyli…   Aktywne słuchanie… obecność coachingowa… przestrzeń… pytania sięgające sedna… to wszystko sprzyja wydobywaniu potencjału, który drzemie w każdym człowieku. Kreatywność… wewnętrzna motywacja… samoświadomość… - dzięki którym każdy z nas staje się pewnym siebie i „bogatym wewnętrznie” człowiekiem. Człowiekiem, który odważnie kroczy przez życie i bierze odpowiedzialność za własne działania.
W dzisiejszym świecie przed młodymi ludźmi stoi wiele wyzwań edukacyjnych i zawodowych. W świecie, w którym dominuje zmienność otoczenia, globalizacja, ogromny postęp technologiczny, presja bycia „naj”… młody człowiek bez odpowiedniego wsparcia może się pogubić i zapomnieć, co jest ważniejsze: Być, czy mieć? A co za tym idzie, jak projektować swoje życie.
Przytaczając fragment artykułu: „Jak zorganizować doradztwo zawodowe w szkole”, który ukazał się na łamach platformy Indywidualni.pl i który trafia w sedno celowości połączenia Doradztwa Zawodowego i Coachingu najlepiej ujmuje skuteczność oraz wymierne korzyści tego duetu.
„Żyjemy w dynamicznym świecie ciągłych zmian. Badania mówią, że ponad 60% dzieci będących aktualnie w szkole podstawowej będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Zawody i profesje przychodzą i odchodzą. Czasy, kiedy obowiązywał linearny model kariery, w którym absolwent farmacji zostawał aptekarzem i latami pracował w jednej aptece, odeszły dawno do lamusa. Młodzi ludzie wkraczający na rynek edukacji i rynek pracy muszą zmierzyć się z olbrzymim chaosem informacyjnym i zmiennością danych. Nadchodzi era, w której przestajemy być pracownikami, a zaczynamy tworzyć swoją markę na rynku pracy. Ta marka „Jan Kowalski” to nie tylko wykształcenie formalne, ale przede wszystkim wiedza o sobie samym i cały szereg tzw. umiejętności miękkich, które w natłoku obowiązków mogą być pomijane w systemie edukacji.
Oczekiwania wobec pracy zaczynają się zmieniać. Ludzie coraz częściej zadają sobie pytania – co chcę tak naprawdę robić? czy to co robię jest dla mnie? czy ta praca mnie rozwinie? czy pozwoli żyć w sposób w miarę spełniony? Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej staje się więc nie tyle jednorazowym wydarzeniem, a procesem, który dokonuje się przez całe życie.
Ważne jest nie tylko, CO wybierać, ale też JAK wybierać. To, że dziecko np. wieku 12 – 14 lat marzy o karierze prawnika, nie znaczy, że za 4 – 5 lat marzenie to będzie nadal aktualne. Lecz z pewnością bez umiejętności dobrej komunikacji, identyfikacji swoich przekonań, wyznaczania i realizacji celów, a przede wszystkim znajdywania odpowiedzi na pytanie, kim jestem i dokąd zmierzam na mojej drodze życiowej, trudno będzie o prawdziwy sukces zawodowy.
Dlatego, cytując P. Voelkela, „kluczową rzeczą jest to, aby odkryć własne pasje, talenty, własny potencjał i zacząć inwestować właśnie w ten obszar“. Kiedy człowiek ma szansę czuć satysfakcję z tego, co robi? Kiedy pracuje zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, kiedy wierzy w to, co robi, ponieważ jest to zgodne z jego wartościami. Samoświadomość, czyli wiedza o tym, co robię w danym momencie i po co to robię, co jest dla mnie ważne, a co ważniejsze – jest kluczowa w procesie wyznaczania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Wszechobecna zmiana i niepewność stają w kontrze z tradycyjnie pojmowanym doradztwem. Jego celem było projektowanie linearnych ścieżek kariery i odnoszenie do przyszłości tego, co jest faktem teraz. Tymczasem obecnie zakładać możemy jedynie, że dzisiejsze standardy nie będą miały bezpośredniego przełożenia na sytuację zawodową naszych uczniów w przyszłości.
Nowoczesne doradztwo edukacyjno-zawodowe nie zakłada linearności w planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych. Nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za 5, 10 czy 20 lat. Istnieją oczywiście pewne przewidywania, które dotyczą np. zawodów przyszłości, jednak nie wiemy, czy się sprawdzą.
Współczesne doradztwo powinno mieć charakter procesowy, a sam doradca powinien pełnić rolę towarzysza i eksperta od rozumienia procesu. Jego zadaniem jest zaproponowanie odpowiednich narzędzi, które ułatwią młodemu człowiekowi stałe i samodzielne poszukiwanie własnej drogi życiowej, a nie dawanie schematycznych rad i gotowych odpowiedzi, jak to się często dzieje w tradycyjnym doradztwie.
Intencją procesu doradczego powinno być wzmacnianie i rozwijanie potencjału uczniów. Warto wspomagać rozwój kompetencji społecznych, umiejętność kreatywnego myślenia i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także samodzielnego poszukiwania informacji. I zawsze należy podkreślać, że raz podjęta decyzja nie musi być decyzją na zawsze. Tym samym współczesne doradztwo edukacyjno-zawodowe zbliża się w swoich założeniach i metodach do coachingu, szczególnie coachingu kariery i life coachingu.” (https://indywidualni.pl/edustrefa/jak-zorganizowac-doradztwo-zawodowe-w-szkole) 
Powyższe rozważania idealnie wpisują się w nowe Rozporządzenie w sprawie Doradztwa Zawodowego (programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego), jak również dwa z czterech punktów Kierunków Polityki Oświatowej Państwa w roku szkolnym 2018/2019 (tj. pkt.2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz pkt.3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego) potwierdzając tym samym fakt zasadności korelacji Doradztwa Zawodowego i Coachingu, które tworzą WSPÓŁCZESNE DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE.
No to... do dzieła!!! 🙂
 
Więcej szczegółów na naszym fanpage'u na Facebooku!!! www.facebook.com/lbc.coaching.training
 
Kategoria:Blog