„Wspieramy rozwój i osiąganie przez naszych Klientów wyjątkowych rezultatów w ich życiu, pracy, karierze i organizacji. Możemy to robić jedynie poprzez nasz własny rozwój i chęć uczenia się. Nieustająco i z pełnym zaangażowaniem rozwijamy nasze kompetencje, umiejętności i podejście. Oznacza to także, że jesteśmy otwarci na wszelkie nowe idee, które mogą wspierać naszych Klientów”                          [https://icf.org.pl/o-icf/wartosci-icf-polska/].
Powyższa definicja jednej z wartości ICF Global i Polska – Rozwoju – prezentuje, jak ważne w pracy Coacha są: nieustanny rozwój, podnoszenie kompetencji i umiejętności oraz otwartość umysłu. Służą one nie tylko nam, ale przede wszystkim naszym Klientom. Rozwój budowany na solidnych fundamentach jest wartością nieocenioną. Dlatego utożsamiając się z wartościami i standardami etycznymi ICF (International Coach Federation) w swojej pracy i życiu codziennym podążam ścieżką możliwości rozwojowych. Potwierdzeniem tego są uzyskane certyfikacje i akredytacje, członkostwa w organizacjach wspierających Rozwój i Coaching oraz aktywna działalność w obszarze Coachingu i pracy z Człowiekiem.


                                                   
Kategoria:Blog